Numblees® verzekeringen

Numblees, 4Assurance en Fidon bundelen krachten in de expertise Verzekeringen.

Verzekeringen, zonder gedoe!

Als ondernemer wil je je concentreren op je kernactiviteiten en je geen zorgen hoeven te maken over mogelijke risico’s. Met Jack de Bruijn van 4Assurance en Edwin Tiggeloven van Fidon hebben we partners binnen Numblees Verzekeringen die hun expertise inzetten, zodat jij veilig en verantwoord kunt werken met je onderneming.

Bijna goed is niet goed.

“Ik zie de afstand tussen klant en tussenpersoon steeds groter worden en beleidsregels vervangen het gezond verstand”. Met deze gedachte is Edwin Tiggeloven in 2010 gestart als zelfstandig tussenpersoon. Deze werkwijze zal ook ingezet worden bij Numblees verzekeringen, we gaan het beter doen dan de gevestigde orde. Afspraken na komen, goede polissen tegen een eerlijke prijs en bij schade de zaak oplossen, zonder moeilijk te doen. Dat bereik je alleen door zaken goed te doen en geen half werk te leveren.

Edwin Tiggeloven is mede oprichter van Numblees verzekeringen.

We staan naast de ondernemer.

Jack de Bruijn is een onafhankelijk adviseur met wie je kunt sparren over je bedrijfsactiviteiten, nu en in de toekomst. We screenen de volledige verzekeringsportefeuille en maken een risicoanalyse van al je activiteiten of van specifieke projecten of opdrachten. We controleren premies, polisvoorwaarden én de clausules, de beroemde kleine lettertjes.

Betrokken adviseurschap
Ondernemers, bedrijven en instellingen moeten zich kunnen concentreren op hun kernactiviteiten. Jack de Bruijn ziet het als zijn missie de kleine lettertjes objectief en transparant te maken voor zijn opdrachtgevers. Betrokken bij de dagelijkse praktijk kent hij de reikwijdte van bedrijfs- en instellingsactiviteiten als het gaat om risico’s en bedrijfsverzekeringen. Hij schetst de mogelijke scenario’s en de manier waarop die het best gezekerd en verzekerd zijn. Zo stelt hij zijn opdrachtgevers in staat om veilig en verantwoord te werken aan verdere groei. 

Jouw continuïteit gewaarborgd!

Binnen Numblees® Verzekeringen werken mensen met passie, passie voor het vak

Mensen die zich verdiepen in de klant en weten wat zijn/haar bedrijf doet, alleen dan kunnen risico’s op waarde ingeschat worden. Zo kan gezorgd worden voor een juiste polis met een eerlijke vergoeding bij schade, ook als het even tegen zit.


Gewoon goed verzekerd!

Ben jij benieuwd of je zakelijk verzekeringspakket nog wel voldoet?

We maken graag een vrijblijvende NUscan van je bedrijfsverzekeringen en bekijken dan ook of de premies die je betaalt nog wel marktconform zijn. Stuur een mail naar verzekeringen@numblees.nl en we nemen contact met je op.