Numblees® kan je ook
helpen met een
succesvolle overname.

Behalve dat wij alle administratieve taken voor je kunnen uitvoeren staan onze experts voor je klaar bij financiële- en strategische vraagstukken. We kunnen helpen bij aanvragen voor leningen, crowdfunding, bedrijfsverkoop- of overname en met het opstellen van een strategisch plan. Onze experts hebben veel praktijkkennis en ervaring als ondernemers. Ze spreken jouw taal en begrijpen de uitdagingen.

Bedrijfsfinanciering Fusie en overname Financiële planning en pensioen Strategie en businesscoaching

Fusie en Overname

Numblees® ondersteunt ondernemers bij aan- en verkoop begeleiding van ondernemingen, waarderingsvraagstukken van ondernemingen en met corporate recovery.

Hoeveel is jouw onderneming waard?


Geen eenvoudige vraag, want de correcte waarde hangt af van heel wat factoren: de sector waarin je actief bent, de vermogensstructuur, het gerealiseerde rendement én je budgettaire verwachtingen. Onze adviseurs brengen eerst jouw specifieke situatie in kaart alvorens de waarde te berekenen. Ze houden rekening met alle doorslaggevende parameters zoals de trends in de markt, welke prijzen worden doorgaans betaald en de meest relevante waarderingsmethodes.

Met een goede marktconforme waardering kun je verdere beslissingen nemen over het parcours dat je wenst af te leggen met je onderneming zowel bij verkoop als aankoop van aandelen en familiale overdracht van je onderneming. Je onderneming overdragen naar familie of derden, daar zorgen wij voor!

Neem contact met ons op

Plannen voor
de verkoop
of overname

van je onderneming?

Dit complexe proces is geen exacte wetenschap en vergt heel wat voorbereiding en coördinatie. Wij stellen samen met jou een gedetailleerd stappenplan op met een doordachte financiële en fiscale onderbouw. Dankzij onze persoonlijke aanpak op maat kun je het overnameproces maximaal laten renderen. In geval van familiale opvolging wordt je geconfronteerd met een erg specifieke en delicate problematiek.

Daarbij zijn er heel wat tegenstrijdige belangen in het spel, want het gaat om de overdracht van vermogen, schulden, rechten én plichten. Wat is je onderneming realistisch gezien waard? Wat zijn de mogelijke formules van overdracht op maat van je onderneming en jouw persoonlijke situatie? Kunnen je kinderen de overdracht financieel aan? We begeleiden je in de zoektocht naar een gezond evenwicht tussen familie, onderneming én vermogen!

Wij staan je bij in:

Opmaken van een overzicht van de mogelijkheden en de daarbij behorende gevolgen
Opmaak en de begeleiding van de vereiste stappen voor de juridische structuur
Eventueel de aanvraag van een voorafgaand akkoord bij de fiscus
Opmaak en administratieve formaliteiten die wettelijk worden opgelegd
Uitvoering van een due diligence onderzoek
Opmaak van een haalbaarheidsstudie op 3 tot 7 jaar
Opmaak van een cashplanning teneinde de evolutie ook zelf verder te kunnen opvolgen
Opmaak en begeleiding van contracten en vereiste verslagen
Begeleiding van de financiering- en het kredietdossier
Begeleiding van de vereiste aktes bij de notaris

Onderzoek van de sterkten en zwakten van de onderneming:

Identificatie waarde creërende of -vernietigende elementen
Oplijsten van de mogelijke onderhandelingspunten
Juridische Due Diligence
Analyse vennootschapsdocumenten en -overeenkomsten
Inzicht juridische structuur
Controle verzekeringspolissen en vergunningen (in samenwerking met derden)
Onderzoek van de sterkten en zwakten van de onderneming
Identificatie waarde creërende of -vernietigende elementen

Neem contact met ons op

Due diligence.
We lichten je onderneming
grondig door!

Om de verkoop van je onderneming, handelsfonds of bedrijfsafdeling doordacht af te sluiten, moet je weten of jouw onderneming verkoop klaarstaat : zijn alle facetten goed georganiseerd? Zijn alle risico’s ingedekt? Wat zijn de sterke en zwakke punten?

Ook in omgekeerde zin als je een onderneming wilt kopen. Is deze gezond? Zijn er geen lijken die uit de kast kunnen vallen? Zijn er waarborgen vereist voor potentiële risico’s? Wat zijn risico’s bij een fiscale controle? Is je dossier goed onderbouwd voor een fiscale controle?

Al deze facetten komen stelselmatig aan bod bij de uitvoering van een due diligence die wij op diverse vlakken voor je kunnen uitvoeren naargelang je wens en de noodzaak voor je onderneming waaronder:

Financiële Due Diligence

Onderzoek van de sterkten en zwakten van de onderneming
Identificatie waarde creërende of -vernietigende elementen
Analyse werkkapitaal en cashflow
Oplijsten van de mogelijke onderhandelingspunten

Neem contact met ons op

Fiscale Due Diligence

Inzicht fiscale structuur
Identificatie risico’s (vennootschapsbelasting,
btw en registratierechten)
Mogelijkheden inzake overnamestructuur

Adviseurs met persoonlijke ervaring ervaring in ondernemen.

Behalve dat wij alle administratieve taken voor je kunnen uitvoeren staan onze adviseurs voor je klaar bij financiële- en strategische vraagstukken. We kunnen helpen bij aanvragen voor leningen, crowdfunding, bedrijfsverkoop- of overname en met het opstellen van een strategisch plan. Onze experts hebben veel praktijkkennis en ervaring als ondernemers. Ze spreken jouw taal en begrijpen de uitdagingen. 

Meer weten over onze adviseurs én wat wij voor jou kunnen betekenen als online administratiekantoor? 

Neem contact met ons op

Kennis maken?
We komen
graag vrijblijvend
bij je langs.

Maak kennis met onze ervaren Adviseurs!

We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende kennismaking.


Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op. Of bel direct met ons kantoor: 085 22 21 810.