Voorkom hoge box 3-heffing

box 3-heffing
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Vermogen dat wordt belast in box 3 is voor een deel laag-renderend vermogen, zoals spaargeld. De belastingheffing in box 3 is gebaseerd op een verondersteld “forfaitair” rendement. Dat zal ook in 2021 vaak fors hoger liggen dan het werkelijke rendement. Daardoor betaal je veel belasting over je kapitaal. Er zijn mogelijkheden tot verlaging van de belastingdruk.

Open fonds voor gemene rekening

Het is mogelijk de hoge belastingdruk te voorkomen door het vermogen vóór het einde van dit jaar onder te brengen in een “open fonds voor gemene rekening”. Bij de afweging spelen ook recente rechtspraak en de voorgenomen wijzigingen van box 3 en van de fiscale kwalificatie van het fonds voor gemene rekening een rol.

De (be)spaar-bv

Een andere mogelijkheid om de hoge belastingdruk te voorkomen is door het vermogen vóór het einde van dit jaar onder te brengen in een bv: de ‘spaar-bv’ of eigenlijk ‘bespaar-bv’! Ook hiervoor kun je de voorbereidingen nu al in gang zetten. 

Voorbereidingen nu al treffen

Je kunt de voorbereidingen om hoge box-3 heffing te voorkomen nu al in gang zetten. Wij helpen je graag bij het inventariseren van je mogelijkheden en berekenen of het onderbrengen van (een deel van) je vermogen in een open fonds voor gemene rekening of de (be)spaar-bv voordelig kan zijn.

Deel deze post

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Zoeken binnen de website